Muzeum genocidy, Phnom Penh

Dnes jsme se byli podívat v muzeu Toul Sleng – muzeu genocidy, v hlavním městě Phnom Penhu. Byl to opravdu silný zážitek. Budova muzea sloužila až do roku 1975 jako francouzské lyceum. Poté se k moci dostali Rudí Kmérové, kteří z této školy udělali vězení. Během necelých čtyřech let zde bylo vězněno, mučeno a zabito asi 16 tisíc lidí. Toto kruté věznění přežilo pouze 12 z nich.

Rudí Kmérové zde zavírali nepřátele režimu a veškerou inteligenci. Každý, kdo měl vystudovanou školu byl nepřítelem pro stát. Byli to učitelé, lékaři, právníci, doktoři a ostatní vzdělaní lidé. Ušetřeni nebyli ani lidé s brýlemi, jelikož působili inteligentně. S těmito lidmi byli zároveň uvězněny celé jejich rodiny, včetně batolat. Rudí Kmérové nechtěli dopustit, aby se nějaký člen rodiny následně mstil za smrt svého blízkého.

Lidé ve vězení byli podrobeni tvrdému výslechu a krutému mučení a byli nuceni se přiznat ke spoupráci se CIA nebo KGB. Jakmile se přiznali, byli zabiti. Děti byly zabíjeny bez výslechu a to během několika dní po nástupu do věznice.

Uvádí se, že za vlády Rudých Kmérů, pod vedením Pol Pota, bylo v celé zemi zabito nebo umřelo hlady a vysílením 2-3 milióny Kambodžanů. V té době to byla čtvrtina národa.

I přesto, že vláda Rudých Kmérů padla v roce 1979, do loňského roku byl za tyto hrůzné činy odsouzen pouze jeden člověk, velitel zmiňované věznice. Teprve v loňském roce byly na doživotí odsouzeni poslední žijící vůdci totalitního režimu. Jedná se o hlavního ideologa a tehdejšího premiéra.

Vůdce Rudých Kmérů Pol Pot, stejně jako dozorci věznice a ostatní vůdci, kteří se podíleli na těchto zvěrstvech v klidu dožili, případně stále žijí, v ústranní.